سفارشات 35413111-051
تفکیک نمایشگاه چاپ و تبلیغات افت شدید حجم بازدیدکنندگان را در پی دارد!

حسین صادقیان مدیرعامل مجتمع چاپ و صحافی نقشینه در خصوص تفکیک زمان برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی و نمایشگاه تبلیغات عنوان کرد:با توجه به برگزاری همزمان این دو نمایشگاه طی سنوات گذشته، آن را باید گامی خلاف جهت بهبود برگزاری نمایشگاه دانست. 

حسین صادقیان مدیرعامل مجتمع چاپ و صحافی نقشینه در خصوص تفکیک زمان برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی و نمایشگاه تبلیغات عنوان کرد: با توجه به برگزاری همزمان این دو نمایشگاه طی سنوات گذشته، آن را باید گامی خلاف جهت بهبود برگزاری نمایشگاه دانست، ضمن این  که حتی بسیاری از بازدیدکنندگان طی سال‌های گذشته از تفکیک این دو نمایشگاه مطلع نبوده و نمایشگاه تبلیغات را هم جزئی از نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی می‌دانستند.

وی افزود: این تفکیک زمانی، قطعا هر دو نمایشگاه را با افت شدید حجم بازدیدکنندگان مواجه خواهد کرد و باید به این موضوع اشاره کرد که به لحاظ اقتصادی و حوزه‌ی بازاریابی برای شرکت‌کنندگان ضرر محسوب می‌شود. از آنجا که به دلایل شرایط اقتصادی امکان حضور در هر دو نمایشگاه برای هیچ‌کدام از شرکت‌کنندگان فراهم نیست و باید به حضور در یک نمایشگاه اکتفا کنند، درصد بهره‌وری از نمایشگاه با کاهش مواجه خواهد شد.

مدیرعامل چاپ و صحافی نقشینه درخصوص به تعویق انداختن هر ساله‌ی مصوبه شورای فرهنگ عمومی برای چاپ تقویم اظهار کرد: متاسفانه این تاخیر در اعلام مصوبه از سوی شورای فرهنگ عمومی تاثیر منفی در کسب و کار ما دارد. ار آنجا که تولیدات ما بر اساس سفارش است  بهترین زمان برای اعلام این مصوبه  تیر ماه یا نهایتا مرداد ماه بوده و این در حالی است که هر بار بیشتر به اواخر سال نزدیک می‌شود و این موضوع چرخه تولید ما را با مشکل مواجه می کند. به دلیل این تاخیر و کوتاه شدن پرسه کار و به سبب حجم بالای سفارشات، کیفیت محصولات کاهش پیدا کرده و این خلاف یک اقتصاد پویا است.

صادقیان در آخر به ضرورت تشکیل NGO( سازمان‌های مردم نهاد) در صنعت چاپ تاکید کرد و گفت: اگر ما به فکر تولیدات داخلی و بهبود شرایط اقتصادی هستیم باید با برنامه‌ریزی عمل کنیم. صنعت چاپ در حال حاضر نیاز به حمایت دارد و این در حالی است که هیچ‌کس پاسخگو مشکلات این صنعت نیست.

منبع:خبرگزاری ایپینا

لیتوگرافی دیجیتال گویا اسکنر