سفارشات 35413111-051
شهرک چاپ و نشر خالی ازسکنه ....

شهرک چاپ و نشر استان قم با وجود فراخوان 5ساله برای فعالان این صنعت برای حضور در این شهرک هنوز با پاسخ مثبت هیچ یک از فعالان مواجه نشده است.

رضایی رئیس اتحادیه چاپ خانه داران استان قم  در خصوص عدم فعالیت چاپخانه داران وفعالان این عرصه در شهرک صنعتی چاپ ونشر استان که در 23 ابان ماه سال 87 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی وپیام آیت الله مکارم شیرازی در کیلومتر 5 اتوبان قم - تهران کلنگ ان زده شد گفت : زیرساخت های اولیه این شهرک طی 2 سال انجام شد اما باتوجه به قانونی که در ان سال ها تصویب شد ما موظف شدیم که هیچ گونه تجهیزات ووسایل کهنه باخود نیاوریم وشروع به نوسازی تجهیزات کردیم وبودجه بسیاری را برای ان مصرف کردیم.

وی ادامه داد:یکی دیگر از مشکلاتی که پیش رو داشتیم حذف یارانه کاغذ ومالیات برارزش افزوده درسال87 بود که ضربه سنگینی را بربدنه صنعت چاپ وارد کرد.

رضایی افزایش سود تسهیلات بانکی را یک مانع بزرگ پیش روی کار فعالان عرصه صنعت چاپ دانست وافزود: سودتسهیلات بانکی درمدت بسیارکوتاهی از14 درصد به27 درصدرسید وکمک5درصدی وزارت ارشاد هم برای ما قطع گردید ؛ تمامی این مشکلات دست به دست هم دادند و تولیدکنندگان مارا با مشکلات مالی روبه رو کردندبه گونه ای که هیچ یک با وجود تمایل فراوان قادر به ساخت وساز در این شهرک صنعتی جدید نیستند.

طیبی نژادرئیس شرکت شهرک های صنعتی درادامه درخصوص تغییرکاربری شهرک صنعتی چاپ ونشر اظهارکرد:قرارنیست تغییرکاربری به صورت کلی صورت بگیرد فقط برای جلوگیری از،ازبین رفت بیت المال وبرخی امکاناتی که سال هاست در این شهرک بلااستفاده مانده است میتوانیم بخشی از این مکان را در اختیاردوست داران محیط زیست قراردهیم.

رضایی در پایان با اشاره به برخی صحبت های رئیس شرکت شهرک های صنعتی مبنی به کارشکنی های اتحادیه چاپخانه داران وچانه زنی آن ها برسرقیمت افزود:هیچ گونه کارشکنی صورت نگرفته است واعضای اتحادیه با هم هیچ گونه اختلافی راندارندوگرچه قیمت زمین بالا است ولی مشکل اصلی ما قیمت زمین نیست، بلکه مانع مهمی که برسر راه فعالان وتولیدکنندگان ما وجوددارد تسهیلاتی است که اگربه ما داده شود مشکل ساخت وساز درشهرک صنعتی جدید برطرف خواهدشد.

منبع: www.topp.ir