سفارشات 35413111-051
IPEX نمرده است!


Informa شراکتی را با Picon و NEC آغاز کرده است و کمیته اجرایی مشترکی برای شکل دادن IPEX جدید  2017 در NEC در بیرمنگهام تشکیل دادند.

"پیتر هال" مدیر عامل نمایشگاه‌های Informa گفت: " ما کاملا خود را متمرکز IPEX کردیم و رویکردی کاملا تازه و جامع برای طراحی IPEX آینده داریم." " ما دریافتیم که بسیاری از جنبه های IPEX 2014 موفق نبوده است، اما از این موضوع درس گرفتیم و مشاوره‌های نزدیک با بازار خواهیم داشت تا اطمینان حاصل کنیم IPEX 2017 که در بریتانیا متمرکز شده و رویدادی صنعت محور است، با قدرت به استقبال غرفه‌داران و بازدیدکنندگان می‌رود."


منبع:ایپینا/Meprinter